Sứ mệnh:

Xây dựng một cộng đồng những người dấn thân với Affiliate Marketing, những người yêu thích phong cách sống tự do, làm việc chỉ với một chiếc Laptop.

Đứng đầu cộng đồng này là #90DaysUpCoreTeam, những người dám dấn thân để đi đầu, tìm ra những phương pháp tìm kiếm khách hàng và lưu lượng truy cập mới nhất, những công cụ hiện đại nhất, những network tốt nhất và chia sẻ lại.

Giới Thiệu:

Đội ngũ Marketers và Mentors có kinh nghiệm hàng đầu sẽ giúp bạn bắt đầu, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng trong lĩnh vực internet marketing. Ngoài ra những công cụ mới nhất và các phương pháp tìm kiếm khách hàng mới nhất cũng sẽ được cập nhật ở đây giúp bạn dễ dàng tiếp cận, học tập và áp dụng.

Xách Laptop Lên Và Đi dành cho những người:

+ Người mới, chưa có kinh nghiệm chưa từng làm lĩnh vực Affiliate Marketing và muốn phát triển kinh doanh lĩnh vực này.

+ Những người đã từng thực hành làm Affiliate Marketing nhưng chưa có kết quả.

+ Những người làm affiliate Marketing nhưng kết quả chưa cao

+ Những người thích phong cách sống tự do,
+ Muốn công việc kinh doanh có nhiều thời gian cho gia đình, con cái, sở thích , đam mê…
+ Tìm kiếm Thu nhập thụ động
+ Thích phong cách sống ngồi Việt Nam, kiếm tiền từ Mỹ, Úc, Anh, Canada, New Zealand,..